Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Szkolenia VSM

Szkolenie VSM jest najrozleglejszym szkoleniem z oferty ROI a przedstawia symulację procesu produkcji – kompletny montaż modelu samochodu. Szkolenie opiera się głównie ona zastosowaniu metody Value Stream Mapping. 

Value Stream Mapping jest jedną z najważniejszych metod procesu kaizen a filozofii LEAN. Technikę tę stosuje się do analizy i konstrukcji przepływu materiału i informacji. Metoda jest odpowiedni dla prawie wszystkich wartości, można ja stosować w produkcji, logistyce, SCM, administracji, itp. 

Główny nacisk przy projektowaniu przyszłych wartości strumienia produkcji, kładzie się na skrócenie czasu realizacji, zmniejszenie zasobów w procesie produkcji, ciągły i niezakłócony przepływ materiału jest regulowany przez następujące zasady:

 

Cel i treść szkolenia LKW Fabryka:

 

Używane narzędzia i metody szkoleniowe LKW Fabryka:

 

Docelowa grupa szkoleniowa:

 Głowne kierownictwo  ||||||||
 Kierownik produkcji  ||||||||||
 Mistrz  ||||||
 Operator / Pracownik  ||

 

Wymagane umiejętności przed szkoleniem – 5S, Standaryzacja miejsca pracy, Kanban

Czas trwania – 2 dni

Galeria: