Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Szkolenie 5S

Metoda 5S jest jednym z podstawowych filarów filozofii LEAN a należy do punktowej metody Kaizen. Jest to metoda organizacji pracy w celu wyeliminowania strat, zwiększenia wydajności oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jest to podstawowa a zarazem pierwsza metoda, którą zastosujemy podczas realizacji filozofii LEAN. 5S jest podstawą do wprowadzenia wszystkich pozostałych zmian i szkoleń LEAN.

Nazwa metody 5S pochodzi od pięciu japońskich słów:

  

W tych pięciu krokach jesteśmy w stanie zbawić się w miejscu pracy strat oraz zorganizować je tak, aby zoptymalizować produkcję. Typowym wynikiem wdrożenia 5S jest znaczne zmniejszenie stanowiska pracy, potrzebnej na wykonanie danej operacji, ulepszenie organizacji miejsca pracy w zakresie rozmieszczenia materiałów i narzędzi, eliminacja zbędnych ruchów w miejscu pracy oraz zwiększenia ergonomii procesów.

 

Cel i treść szkolenia 5S:

 

Używane narzędzia i metody szkolenia 5S:

 

Docelowa grupa szkoleniowa:

Głowne kierownictwo II
Kierownik produkcji ||||||
Mistrz ||||||||||
Operator / Pracownik ||||||||||

 

Wymagane umiejętności przed szkoleniem - żadne

Czas trwania – 1 dzień

Galeria: