Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Szkolenie Lean Office, Administracja Lean

W pierwszym kroku zajmujemy się, zgodnie z zasadami 5S, usystematyzowaniem oraz ustandaryzowaniem czyli zaprojektowaniem miejsca pracy. Pracownik musi aktywie uczestniczyć w całym procesie w celu polepszenia samoorganizacji, uczy się tego podczas szkolenia, które ukazuje mu w jaki sposób ma zastosować je w pracy oraz jak się samodoskonalić w tym kierunku.
 

 

Opierając się na doświadczeniach z pierwszej części, zbadamy metody, narzędzia oraz zasady w celu optymalizacji procesów administracyjnych a tym samym zlepszą się nasze zdolności do wykrywania strat związanych z pracą biurową.

 Cele oraz tematy szkolenia Lean Office:

Używane metody oraz narzędzia w szkoleniach Lean Office:

 

Docelowa grupa szkoleniowa:

Główne kierownictwo

||||||||||

Kierownik produkcji

||||||||||

Mistrz

||

Operator / Pracownik

||

Wymagane umiejętności przed szkoleniem – 5S, Standaryzowane miejsce pracy

 
Czas trwania – 2 dzień