Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Szkolenie od push do pull

Wdrożenie LEAN filozofii zakłada fundamentalną zmianę w myśleniu: od masowej produkcji dużych ilości produktu, zasobami związanymi z bezpieczeństwem zgodnie z zasadami ERP na przewidywaniach (push) do produkcji ukierunkowanej na zapotrzebowanie klienta (pull) – ukierunkowanej w najlepszym przy padzie do " one piece flow ". 

W poszukiwaniu możliwości zarządzania przepływem materiałów, które mając na uwadze czas oraz ilość dostaw w miarę możliwości najlepsze odpowiadającymi potrzebom klienta (dostawy Just In Time - JIT), a jednocześnie zapobiegało nadprodukcji, była już w latach 50-tych rozwinięta zasada kontroli przez karty - Kanban. 

Różne formy Kanban służy do kontrolowania produkcji/dostaw a fizycznej kontroli maksymalnych zapasów czym wskazuje, w którym momencie należy rozpocząć proces wytwarzania / dostarczania określonej minimalnej ilości. To gwarantuje, że proces nie generuje zapasów a dostawa odbywa się w czasie, gdy jest ona potrzebny. 

Korzyści z wprowadzenia "pull" zarządzania lub kanbanu jest przede wszystkim wyeliminowanie powstawania nadprodukcji, co jest głównym powodem strat, takich jak zasoby, transport, przemieszczanie, oczekiwanie oraz wady.

 

 

Cel I zakres szkolenia od push do pull:

 

Używane narzędzia i metody szkoleniowe od push do pull:

 

Docelowa grupa szkoleniowa:

Główne kierownictwo ||||||
Kierownik produkcji ||||||||||
Mistrz ||||||||||
Operator / Pracownik ||||||

 

Wymagane umiejętności przed szkoleniem - żadne

Czas trwania – 1 dzień

Galeria: