Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Diagram liniowy (spaghetti)

Diagram spaghetti jest tworzony w celu wizualizacji ruchów w procesie produkcji. Podstawą szkicu układu wykonanej pracy oraz dróg po całej hali produkcyjnej. Schemat jest przetwarzane wyłącznie ołówkiem, w celu szybkiego skorygowania błędów. Linia kreślona przez ołówek odzwierciedla drogę pracownika. Każda ścieżka ma numer liczone są również kroki wykonane przez pracownika.

Przykład diagramu liniowego (spaghetti)