Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Kaizen

Kaizen jest to japońskie słowo, które przekłada się jako “ zmian na lepsze” a głównym zadaniem jest znalezienie drogi do doskonalenia się. Zakłada że powtarzalne, ciągłego drożenie do ulepszania się w małych krokach na koniec przyniesie lepsze wyniki niż jednorazowa wielka zmiana. Kaizen dąży do likwidacji strat a przez to określ się jako podstawa racjonalnej produkcji.

Przy sprawnym zastosowaniu kaizen stanie się każdodziennym procesem, który sprawi miejsce pracy bardziej przystępne, eliminuje ciężką pracę (Muri), uczy ludzi aby angażowali się w usprawnianie procesów pracy. Dla skutecznej realizacji procesu Kaizen wymaga się udziału wszystkich pracowników od sprzątaczki do kierownictwa wyższego szczebla.

System produkcyjny Toyoty jest znany ze swojego podejścia do Kaizenu, podczas wystąpienia awarii, błędu na linii produkcyjnej dokonuje się jej zatrzymania a wszyscy starają się odnaleźć oraz zlikwidować, naprawić. Takim działaniem doskonale wspiera metodykę Kaizen.

Cykl Kaizen:

Procesy są znane pod nazwą cykl Shewhart, cykl Deming lub PDCA.

Aby osiągnąć oczekiwane wyniki systemu Kaizen musimy wziąć pod uwagę pięć części: