Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Kanban

Kanban jest jedną z podstaw LEAN management, który wykorzystywany do samodzielnego zarządzania / samoregulacji. To jest główną cechą systemu pull (system ciągu). Wielkości produkcji zależą od rzeczywistych potrzeb klienta.

Rodzaje Kanban - gospodarka materiałowa

Cykle Kanban

1) Kanban transportu

Proces, który prowadzi do zakupu towaru jest w terminologii kanban nazwie "Klientem". Klient wykorzystuje zapasy z magazynu materiałów a system sygnalizuje na różne sposoby (uzależniony jest od rodzaju kanban) aktualny stan materiału w magazynie. Jeśli zapasy spadną poniżej bezpiecznego poziomu, system zgłosić jego niedostatek do składu zaopatrzeniowego a ten dostarczy jego odpowiednia ilość. Sposób ten jest często stosowany w magazynach transportowych.

2) Kanban produkcji

W procesie produkcji magazynowanie przebiega w podobny sposób jak w przypadku magazynu transportowego. Kanban bezpośrednio steruje produkcja konkretnego produktu. Produkcji a dotyczy konkretnej ilości zgodnej z zapotrzebowaniem, co zapobiega nadprodukcji a tym samym tworzeniu dużych powierzchni magazynowych.

3) Kombinacja obu rodzajów kanbanu

Kaban działa jedynie z elementami JIT