Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Papierowy Kaizen

Procedura "papierowego - Kaizenu" jest oparty na znanych metod Genchi genbutsu (oceń na miejscu: produkt, proces, rzeczywistość) i Shainin (obserwacja i porównanie różnych czynników) stosowanego w Toyota Production System.

Papierowy - Kaizen jest częścią metody punktowego Kaizenu, który koncentruje się na optymalizacji działań wewnątrz procesu produkcji. Formularz zostanie wypełniony czasem potrzebnym na dany blok czynności, następnie scharakteryzujemy poszczególne procesy produkcji. Zmierzony czas dla danej grupy, bloku czynności rozdzielimy go na poszczególne pojedyncze etapy. Następnym krokiem jest określenie typu działań. W Lean managemencie rozpoznajemy trzy podstawowe rodzaje działań:

  1. działania dodatnich wartości
  2. działania nie przynoszące wartości, które są przy procesie produkcji niezbędne (ukryte straty)
  3. marnotrawstwo

Na podstawie rozdzielenia rodzaju czynności możemy stworzyć wykres, z którego możliwe jest obliczenie wymaganej ilości pracowników.