Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

ROM

ROM®

Metoda ROM® ROI został opracowany przy założeniu, że istnieje większa niż 85% szansa iż na wszystkie działania człowieka wpływ pięć podstawowych ruchów:

D = Dojść po to
V = Zmienić kierunek ruchu ciała
K = Zdobycie kontroli nad przedmiotem
D= Przynieść
L = Odłożyć

Podstawową przy użyciu metody ROM jest właściwe wyliczenie standardowych faz działań.

Połączeniem pojedynczych czynności powstanie wektor danych działań (aktywności), który wyraża się przez przedział czasu IT. Na podstawie wartości IT otrzymanej z danego wektora można bezpośrednio zidentyfikować obszary, które należy wyeliminować.

Przy tworzeniu wektorów podstawowych działań powstaną czasowe klasy, które reprezentują daną czynność np. otwieranie pudełka a wyłożenie części, spawanie punktowe, …. Takie to czynności się zawsze wykonywane w ten sam sposób, dlatego też możemy uważać je do pewnego stopnia za znormalizowane.

Poszczególne fazy ROM

 

Do największych zalet metody ROM należy możliwość obliczenia czasu operacji jeszcze w fazie planowania dzięki znanym komponentom i procesowi technologicznemu.

Wyniki z zastosowania ROM