Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video

Rozpoznawanie strat

Muda jest japońskim słowem jednym z trzech muda, mura mun. Muda oznacza, straty, niepotrzebność, nieczynność, …. W procesie produkcji pojawiają się cykliczne straty, które jest ciężko na początku identyfikować, gdyż wypada jako część zorganizowanego procesu (transport, przygotowywanie ofert). Straty te jest bardzo łatwo eliminować. Drugim rodzajem jest są straty losowe, łatwo się je identyfikuje ale ich likwidacja wiąże się z dużymi kosztami (wypadek, awaria).

Charakteryzujemy 7 rodzajów strat:

Przy analizie procesu stosuje się formularz.