Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
The fact that we were able to realize such a comprehensive concept that radically changed the processes that we had grown accustomed to over the years, is largely due to the constructive collaboration with the team and to the consultants from ROI.
Marc Schlüter, Managing Director Schlüter Systems KG

Efektivita znamená být vytrvalý

Rozhovor s Andreasem Schachtnerem, senior managerem OSS Engineering, Global Backbone/Prototyping & Testing ze společnosti TRW Automotive, publikovaný v časopise ROI DIALOG.

DIALOG: Pane Schachtnere, společnost TRW Automotive je jednou ze světově nejúspěšnějších společností v oblasti automobilových bezpečnostních systémů a to i díky oddělení výzkumu a vývoje. Jaké jsou největší výzvy, kterým musíte čelit v rámci této oblasti?

AS: Dobrá pozice na trhu sama o sobě nezaručuje dlouhodobý úspěch – a to je důvod, proč neustále pracujeme nejen na vývoji a zlepšování našich produktů, ale též i na optimalizaci našich procesů a struktur. Jedná se například o krátké a flexibilní průběžné doby a ekonomickou výrobu vzorků a prototypů. Výroba prototypů je v TRW komplexní a globální proces, který musí být řízen napříč různými regiony, lokalitami tvorby prototypů a výrobními zařízeními. To představuje velkou výzvu, zejména když se mapování procesů se standardními ERP instrumenty ukázalo být složité.

DIALOG: Zaměřujete se na tato témata s cílem zefektivnění výroby prototypů. Proč stále přetrvává snaha o efektivitu a co jsou Vaše nejdůležitější cíle?

AS: Domnívám se, že též záleží na definici pojmů. Efektivita neznamená jen „rychleji, výše, dále“. Pro nás představuje zejména vytrvalost. Globální projekty, globální dodavatelské platformy, růst požadavků na zrychlení výroby, řízení rizik a management prototypů ústí v stále se zvyšující náklady. Kontinuální růst efektivity je nepostradatelnou reakcí na tento vývoj, aby byly náklady na prototypy udrženy v přijatelné výši. Naším cílem je vytvořit globálně standardizované zpracování prototypů s ohledem na integrované IT systémy, které to budou zajišťovat. Jedná se o boj na dvou frontách. Na jednu stranu, hovoříme o dříve zmíněných tématech – jak je například možné snížit průběžné časy? Jak můžeme zvyšovat efektivitu a systematicky propojit výrobu prototypů s Lean principy? Na druhou stranu, výrazný důraz je kladen na vytvoření stabilního procesu, pro zajištění výroby prototypů ve stejné kvalitě kdykoli a kdekoli.

DIALOG: Můžete se pro optimalizaci této oblasti spoléhat na ERP software od společnosti SAP. Je možné ERP a Lean filozofii smysluplně zkombinovat?

AS: Propojení obou přístupů je již nyní velmi prospěšné. Je ale třeba dbát na jejich správné vyvážení – důraz je kladen na Lean procesy. ERP hraje roli zprostředkovatele, zejména při tvorbě zakázek napříč všemi lokalitami výroby prototypů, snižování průběžné doby a zajištění optimalizace procesů.

DIALOG: Jak jste tento úkol uchopili? Jaké byly milníky projektu?

AS: Jednoduše řečeno, definovali jsme tři kroky. Prvotní zaměření bylo na zjednodušení a redukci složitosti struktur procesů přidávajících hodnotu během konstrukce prototypů. Jednalo se například o reorganizaci plánování výroby dle produktových skupin nebo o tvorbu optimalizovaného výrobního layoutu díky uspořádání předvýroby a výroby dle principu toku. Druhý krok představoval zlepšení „IT-free“ procesů, jako je například zavedení shopfloor management systému – transparentnosti díky vizualizaci, standardizaci a zjednodušení rozhraní. Za třetí, implementace konsistentního a Lean procesu pro správu zakázek s podporou SAP řešení, za vytvoření jasných toků hodnot a zachování transparentnosti skladu. Tento přístup ukazuje, že je třeba propojit Lean filozofii a ERP tak, aby byly využity výhody z obou metod a nebyla nadbytečná snaha o aplikaci jediné metody na všechny procesy.  

Zdroj: ROI DIALOG