Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Lean ERP: Moduly řešení pro každodenní praxi

Mohou být ERP systémy v praxi integrovány do Lean výrobních konceptů? Odpověď zní ano, ale za určitých podmínek. Nejdůležitější z nich je přístup, jak řeší komplexitu. Není to odborná složitost v dodavatelském řetězci a ve výrobě, která poskytuje základy pro úspěšný projekt, ale její systematická redukce.

Přístupy jako design hodnotového toku, streamlining, standardizace, segmentace, poptávkový management a vyhlazování mohou oprostit ERP systémy od zátěže komplexních kontrolních funkcí. S takto optimalizovanou výrobou, ideálně založenou na sebe kontrolujících se okruzích, má IT oddělení jasně definované úlohy. Patří mezi ně zejména integrace zákazníků a dodavatelů, automatizace přijatých zakázek, mapování objemu a hodnotových toků, zajištění sledovatelnosti celého výrobního řetězce, plánování prodeje a zdrojů a poskytnutí spolehlivých dat pro návrh výrobního systému. Společnost ROI vyvinula komplexní balíček nástrojů Lean ERP nejlepších řešení, které jsou vhodné pro různé druhy výroby.

Každý modul zvolený pro konkrétního zákazníka je založen na optimální interakci mezi Lean a ERP principy, jak je znázorněno příkladem modelu „sekvenční pull“. Tento modul je vhodný pro kontrolu a poptávkově založené řízení předvýroby pro různé skupiny komponentů (např. s nízkými prodejními objemy nebo drahé).

Začátek výroby požadované komponentní skupiny v předvýrobě je zahájen skenováním ve finální montáži. Požadavek je okamžitě znázorněn v SAP Kanban plánovací tabuli v předvýrobě. Sekvence objednávky a kusovník je též možno vidět na obrazovce. Toto ukazuje, jak principy Lean filozofie mohou být úspěšně zkombinovány možnostmi ERP systému s cílem dosáhnout významných pokroků v efektivnosti a rychlosti výroby.

Zdroj: ROI DIALOG