Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
For us, ROI is a valuable external partner for introducing technical and organizational innovations and spotting trends at an early stage. For this reason, we're continuing to develop an ongoing collaboration.
Dr. Dr. h.c. Peter Mitterbauer, Member of the Board of Directors, Miba AG

Štíhlá výroba hands-on

První centrum pro školení LEAN „ROI Lean Fabrika“ v Česku otevřeno

Mnichov/Praha, 12.09.2013 – ROI Management Consulting AG zřídila v České republice centrum pro školení LEAN, které se specializuje na efektivní řízení globálních hodnotových řetězců. Na základě pozitivních zkušeností se školící fabrikou v Kolíně nad Rýnem byl školící program a koncept adaptován do České republiky. V nově otevřené „ROI lean fabrice“ blízko Prahy se mohou vedoucí pracovníci a zaměstnanci ze všech úrovní řízení naučit a vyzkoušet si LEAN principy jako například Kanban, 5S, SMED a Value Stream Mapping VSM v reálném pracovním prostředí. Školení a workshopy, dle specifických požadavků zákazníka, probíhají v češtině/slovenštině, polštině a angličtině.

V srpnu bylo zařizování nové Lean Fabriky dokončeno a začal první individuální firemní trénink. Na podzim se objeví program seminářů s otevřenými školeními, kde se mohou společnosti rezervovat na individuální místa. V programu jsou obsaženy klasické LEAN-problematiky: zavedení principu toku, optimalizace montáže, SMED (single minute Exchange of die; zkracování seřizování), 5S, Kanban, LEAN Logistics, předcházení vzniku plýtvání, atd. Vedle týmových školení nabízí centrum také „Train-the-trainer“ program k zajištění podnikového vzdělávání.

„Jsem velmi nadšený ze zahájení naší české LEAN fabriky, která přesně odpovídá potřebám východoevropských trhů. Budeme poskytovat odborné znalosti v globálních produkčních sítích rychle, přesně a pro zajištění jednotného standardu.“ řekl Robert Benacka, jednatel společnosti ROI Česká republika. „Výrobní firmy budou přijímat nové podněty a mohou posílat své zaměstnance, aby se důkladně vyškolili ve všech aspektech štíhlé výroby a logistiky.“

Modulární vzdělávací materiály pro praktikující
Typické výrobní a montážní pracoviště byly zřízeny v jasné a moderní výrobní hale, kde je možné náplň školení učit praktickým způsobem. Účastníci školení mohou přímo zažít a pochopit změny a vylepšení. Neodstraňuje se jen strach z kontaktu, ale také výrazně to zlepšuje výsledky účastníků. Účastníci semináře v německé lean fabrice chválili především jednoduchost a inteligenci nástrojů pro praktickou aplikaci, dobrou srozumitelnost a pestrou strukturu tréninku. Dotazy a rezervace přímo přes webové stránky ROI www.roi.de a ROI kanceláří.

Kontakt na autora článku:
Eva Jubitz
ROI Management Consulting AG
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel. +49 89 12 15 90-0
Fax +49 89 12 15 90-10
E-Mail jubitz@roi.de
Internet www.roi.de

Zdroj článku: www.roi-international.com