Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
Together, we undertook a strategically important project to redesign the way services are provided in our laboratories. ROI consultants understand how to structure processes and make them efficient, and they quickly fit in with the team. Particularly worthy of mention is the way knowledge gained from the manufacturing industry was successfully applied to the processes of a services company.
Joachim Birnthaler, CEO, TÜV SÜD Product Service GmbH, Munich

Průmysl 4.0 – chytrý slogan, ale také obsah

Digitální revoluce v praxi (nejen) na stánku Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Hlavním tématem letošního MSV je průmysl 4.0. Je mu věnován celý pavilon A1, který nabízí přehlídku současného vývoje a nejnovějších trendů takzvané čtvrté průmyslové revoluce. Zastoupena je zde na stánku č. 14 i Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) společně s partnery roku „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“, firmami Bosch Rexroth, ROI Management Consulting, Schunk a Siemens.

ČNOPK vytvořila společně s partnery mezioborovou diskuzní platformu, jejímž cílem je hledat odpovědi na klíčové otázky Průmyslu 4.0 a aktivně podporovat jeho realizaci v ČR. Digitalizace mění již teď průmyslovou výrobu ve všech odvětvích. „Digitalizace je velké téma tady na veletrhu, takže si myslím, že vaše komora přišla ve správnou dobu se správnou věcí. A my jako průmyslová země potřebujeme technologickou modernizaci,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka při návštěvě stánku ČNOPK. Budou se s ní muset vyrovnat velké i malé a střední podniky, budou-li chtít zůstat konkurenceschopné. Pro naše hospodářství je to velká výzva.

Ve společnosti Schunk vnímáme dramatické změny, které se v posledních letech udály v průmyslu. Nejde jen o technologický pokrok samotný, ale i o nové přístupy k práci s informacemi, procesy a zdroji,“ uvedl Marcel Páter, obchodní ředitel Schunk Praha, a dodává: „Nejdůležitější však je, jakým způsobem lze tento systém efektivně řídit. Průmysl 4.0 pro nás představuje výzvu i příležitost, abychom udrželi hi-tech výrobu v našem regionu a dále nabízeli inovativní řešení zákazníkům.

Bosch Rexroth se řadí ke společnostem, které se touto tématikou od jejího počátku velmi vážně zabývá a jež úspěšně realizovala projekty jak ve výrobních závodech koncernu Bosch, tak i u externích zákazníků na trhu v Německu. Účast na letošním veletrhu zaměřila společnost Bosch Rexroth zejména v duchu prezentace svých možností a schopností dalšího rozvoje aktivit Průmyslu 4.0 v prostředí České republiky,“ říká Dětřich Robenek, generální ředitel Bosch Rexroth v ČR.

Siemens prezentuje nejnovější, celosvětově úspěšnou, interaktivní aplikaci „360° výlet za digitalizací“ s pomocí takzvaného SmartTable. „Zajímavým způsobem, pomocí skleněných kamenů, které exponát ovládají, předvádíme, jak Siemens reaguje na současné požadavky – jak vyrábět rychleji, pružněji a levněji pomocí integrovaného inženýrství a s použitím řešení Digitální továrny. Návštěvníci si mohou vyzkoušet plánování výroby přímo v konkrétním průmyslovém prostředí díky 3D virtuální aplikaci,“ uvádí Wolfgang Weissler, ředitel divize Digital Factory & Process Industries and Drives Siemens v ČR.

Zvýšení efektivity firem díky využívání nejnovějších technologií je také jedním z cílů společnosti ROI Management Consulting. „Naším úkolem je zprostředkovat zákazníkům nové technologie Průmyslu 4.0, ať už v naší Lean Fabrice, kterou prezentujeme zde na veletrhu, nebo v pilotních projektech, v nichž se zabýváme novými obchodními modely internetu věcí,“ prohlásil Robert Beňačka, který vede českou pobočku.

Chcete-li vidět, jak vypadá Průmysl 4.0 v praxi, přijďte se podívat na stánek ČNOPK, kde budou přibližně od 14 hodin zástupci Technické univerzity Chemnitz prostřednictvím takzvaného Demonstratoru prezentovat, jak funguje specifická příprava a zprostředkování informací pomocí tabletu a mikrobuněk na bázi bluetooth a upozornění zaměstnance chytrými hodinkami. Zároveň bude probíhat get-together setkání se zástupci předních technologických firem a výzkumných institucí, kteří jsou řečníky a účastníky diskuzí na odborné konferenci ČNOPK „Fórum Průmysl 4.0“, která se koná v hotelu Holiday Inn.

Zdroj: AHK