Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
We are very satisfied with the result. The design is already showing that short, efficient assembly time will be absolutely feasible. We ascertained these results not just in theory but very vividly with a 3P (Production Preparation Process) workshop. The design’s good momentum will also flow into a follow-up project.
Elmar Stichlmair, Consultant Engineering Assembly Civil Programmes, MTU Aero Engines

ROI rozjíždí unikátní tréninkové centrum Lean FAB na podporu štíhlé výroby v Česku

Mezinárodní poradenská společnost ROI Management Consulting rozjíždí v Česku rozsáhlý projekt Lean FAB, jehož cílem je zvýšit efektivitu tuzemských podniků, především z oblasti průmyslu, ale i dopravy, financí nebo třeba subjektů veřejné správy. V rámci konference Lean Prague Spring 2014 představila ROI unikátní tréninkové centrum Lean FAB v Jesenici u Prahy, které je svého druhu jediné v Česku.18.6.2014 10:27 |

„V Lean FAB se soustředíme na to, abychom veškeré kroky vedoucí k zeštíhlení a zefektivnění výroby nejprve pečlivě odzkoušeli před tím, než budou uplatněny v reálném provozu,“ uvedl předseda představenstva ROI Robert Beňačka. Lean FAB tak představuje unikátní prostředí pro simulaci reálných opatření, která budou následně uvedena do praxe. Celé tréninkové centrum s typickými montážními, výrobními i administrativními pracovišti vytvořila na ploše zhruba 500 m2 společnost Impulse Trainingscenter.

V rámci programu Lean FAB jde zjednodušeně řečeno o nalezení a následné odstranění všech zdrojů plýtvání ve firmě. Těmito zdroji mohou být například nadprodukce, zbytečné zásoby, zmetky, čekání, zbytečná doprava a další. Podle dosavadních zkušeností se úspory na nákladech při aplikaci doporučení ROI pohybují v průměru kolem 30 %, ale v některých případech mohou dosáhnout i 60 %. Podle Roberta Beňačky je přitom tlak na posílení efektivity u podniků s tuzemským vlastníkem v průměru nižší, než u firem se zahraničními akcionáři.

České podniky jsou dost konzervativní

„Zahraniční investoři nyní také vnímají jako progresivnější z bývalého socialistického bloku například ekonomiky Slovenska nebo dokonce Rumunska. České podniky jsou dost konzervativní,“ soudí Robert Beňačka. V rámci Lean Prague Spring si Lean Fabriku prohlédli zástupci 60 společností nejen z ČR, ale také ze Slovenska, Rakouska, Německa, Portugalska nebo Velké Británie. Z českých firem byly zastoupeny například Skupina České dráhy, Aero nebo ČSOB Pojišťovna.

Tréninkovým centrem Lean FAB zatím prošlo zhruba 200 studentů/zaměstnanců z řad top manažerů, ale i středního managementu či přímo operátorů a dělníků z výroby. „Vše je vždy přizpůsobeno konkrétním podmínkám u konkrétního zákazníka,“ dodal Robert Beňačka. K realizovaným aktivitám ROI v Česku patří například projekty pro České dráhy, výrobce ložisek ZKL nebo producenta kabelových propojek MD Elektronik. Řada uskutečněných aktivit se přitom nesoustřeďuje jen na Česko, ale vzhledem k mezinárodnímu působení klientů má přesah i do zahraniční. Česká pobočka ROI tak již pomáhala s efektivitou i v Číně, Malajsii, Německu nebo Lichtenštejnsku.

Komplexní řešení

Lean FAB nabízí modulové programy, které slouží k řešení konkrétních problémů v podniku, od těch nejjednodušších, jako například 5S (organizace pracoviště), až po ty nejkomplexnější – kompletní simulaci výrobního procesu. Tréninky ovšem nejsou zaměřeny pouze na výrobu, ale také na optimalizaci výzkumu a vývoje, IT nebo administrativy. Stručné představení současné práce Lean FAB v oblasti efektivity můžete shlédnout zde

ROI i Lean FAB přitom kladou důraz na spojení simulačních tréninků s vysoce kompetentním týmem odborníků, kteří mají rozsáhlé zkušeností s řadou praktických projektů na mezinárodní úrovni. „Nepromítáme prezentace, ale řešíme konkrétní úkoly přímo v podnicích,“ dodal Robert Beňačka.

ROI Management Consulting byla založena ve Švýcarsku v roce 1980. Aktuálně má pobočky v Mnichově, Curychu, Pekingu, Vídni a v ČR. Úkolem české pobočky je přitom rozšířit působnost ROI i na Slovensko a do Polska. Za dobu své existence realizovala ROI více než 500 projektů pro zvýšení efektivnosti v automobilovém průmyslu, v letectví, farmacii, strojírenství, high-tech či veřejném sektoru. Ke klientům ROI patří například BMW, Rolls-Royce, General Motors, Airbus, Eurocopter, Bayer, Novartis, Canon, Toshiba, ale také Rakouská národní banka.

 

Zdroj článku: zpravy.e15.cz/byznys