Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
In project work, ROI consultants quickly got into the details of operation and diligently saw to the development of a long-term approach. That made a believer of everyone.”
Thomas Langer, Project Head, Premium AEROTEC

ROI rozjíždí unikátní tréninkové centrum Lean FAB na podporu štíhlé výroby v Česku

Mezinárodní poradenská společnost ROI Management Consulting rozjíždí v Česku rozsáhlý projekt Lean FAB, jehož cílem je zvýšit efektivitu tuzemských podniků, především z oblasti průmyslu, ale i dopravy, financí nebo třeba subjektů veřejné správy. V rámci konference Lean Prague Spring 2014 představila ROI unikátní tréninkové centrum Lean FAB v Jesenici u Prahy, které je svého druhu jediné v Česku.18.6.2014 10:27 |

„V Lean FAB se soustředíme na to, abychom veškeré kroky vedoucí k zeštíhlení a zefektivnění výroby nejprve pečlivě odzkoušeli před tím, než budou uplatněny v reálném provozu,“ uvedl předseda představenstva ROI Robert Beňačka. Lean FAB tak představuje unikátní prostředí pro simulaci reálných opatření, která budou následně uvedena do praxe. Celé tréninkové centrum s typickými montážními, výrobními i administrativními pracovišti vytvořila na ploše zhruba 500 m2 společnost Impulse Trainingscenter.

V rámci programu Lean FAB jde zjednodušeně řečeno o nalezení a následné odstranění všech zdrojů plýtvání ve firmě. Těmito zdroji mohou být například nadprodukce, zbytečné zásoby, zmetky, čekání, zbytečná doprava a další. Podle dosavadních zkušeností se úspory na nákladech při aplikaci doporučení ROI pohybují v průměru kolem 30 %, ale v některých případech mohou dosáhnout i 60 %. Podle Roberta Beňačky je přitom tlak na posílení efektivity u podniků s tuzemským vlastníkem v průměru nižší, než u firem se zahraničními akcionáři.

České podniky jsou dost konzervativní

„Zahraniční investoři nyní také vnímají jako progresivnější z bývalého socialistického bloku například ekonomiky Slovenska nebo dokonce Rumunska. České podniky jsou dost konzervativní,“ soudí Robert Beňačka. V rámci Lean Prague Spring si Lean Fabriku prohlédli zástupci 60 společností nejen z ČR, ale také ze Slovenska, Rakouska, Německa, Portugalska nebo Velké Británie. Z českých firem byly zastoupeny například Skupina České dráhy, Aero nebo ČSOB Pojišťovna.

Tréninkovým centrem Lean FAB zatím prošlo zhruba 200 studentů/zaměstnanců z řad top manažerů, ale i středního managementu či přímo operátorů a dělníků z výroby. „Vše je vždy přizpůsobeno konkrétním podmínkám u konkrétního zákazníka,“ dodal Robert Beňačka. K realizovaným aktivitám ROI v Česku patří například projekty pro České dráhy, výrobce ložisek ZKL nebo producenta kabelových propojek MD Elektronik. Řada uskutečněných aktivit se přitom nesoustřeďuje jen na Česko, ale vzhledem k mezinárodnímu působení klientů má přesah i do zahraniční. Česká pobočka ROI tak již pomáhala s efektivitou i v Číně, Malajsii, Německu nebo Lichtenštejnsku.

Komplexní řešení

Lean FAB nabízí modulové programy, které slouží k řešení konkrétních problémů v podniku, od těch nejjednodušších, jako například 5S (organizace pracoviště), až po ty nejkomplexnější – kompletní simulaci výrobního procesu. Tréninky ovšem nejsou zaměřeny pouze na výrobu, ale také na optimalizaci výzkumu a vývoje, IT nebo administrativy. Stručné představení současné práce Lean FAB v oblasti efektivity můžete shlédnout zde

ROI i Lean FAB přitom kladou důraz na spojení simulačních tréninků s vysoce kompetentním týmem odborníků, kteří mají rozsáhlé zkušeností s řadou praktických projektů na mezinárodní úrovni. „Nepromítáme prezentace, ale řešíme konkrétní úkoly přímo v podnicích,“ dodal Robert Beňačka.

ROI Management Consulting byla založena ve Švýcarsku v roce 1980. Aktuálně má pobočky v Mnichově, Curychu, Pekingu, Vídni a v ČR. Úkolem české pobočky je přitom rozšířit působnost ROI i na Slovensko a do Polska. Za dobu své existence realizovala ROI více než 500 projektů pro zvýšení efektivnosti v automobilovém průmyslu, v letectví, farmacii, strojírenství, high-tech či veřejném sektoru. Ke klientům ROI patří například BMW, Rolls-Royce, General Motors, Airbus, Eurocopter, Bayer, Novartis, Canon, Toshiba, ale také Rakouská národní banka.

 

Zdroj článku: zpravy.e15.cz/byznys