Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
Together, we undertook a strategically important project to redesign the way services are provided in our laboratories. ROI consultants understand how to structure processes and make them efficient, and they quickly fit in with the team. Particularly worthy of mention is the way knowledge gained from the manufacturing industry was successfully applied to the processes of a services company.
Joachim Birnthaler, CEO, TÜV SÜD Product Service GmbH, Munich

Úspěšný rozvoj společnosti ROI v Česku

Praha, 27. května 2015 - ROI Management Consulting zaznamenala v loňském roce významný úspěch - obrat společnosti vzrostl o 40 %. Jedním z hlavních důvodů bylo vysoké využití vzdělávacího a simulačního střediska Lean Fabrika otevřeného v roce 2013. V rozhovoru pro ČIANEWS to uvedl předseda představenstva Robert Beňačka s tím, že zde ROI nyní k Lean managementu přidává tréninkové moduly zaměřené na Průmysl 4.0, k jehož partnerům patří.

 

Zaměřujete se na efektivitu a produktivitu – o kolik tyto ukazatele dokážete zlepšit, když se firma řídí vašimi radami?
Obecně můžeme říci, že vždy dosahujeme zlepšení v dané oblasti ve výši od 10 do 70 %. To závisí na oblasti a samozřejmě na úrovni zákazníka. Často nás ale překvapí, že u zákazníků, kteří jsou ve svém oboru absolutní špičkou, dokážeme v rámci Kaizen workshopů zlepšit ukazatele jako např. procesní čas o více než 50 %.

Jak měříte tyto ukazatele – jsou k tomu třeba nějaké speciální IT nástroje? Jak vůbec IT může pomoci při zlepšování efektivity a produktivity?
Vždy se snažíme o to, aby byly měřené výsledky okamžitě k dispozici pracovníkům ve výrobě. Z tohoto důvodu u ukazatelů, jako jsou průběžná doba, čas cyklu nebo čas seřízení, upřednostňujeme měření prováděné přímo v „Gembě“, tedy ve výrobě.

Tvrdíte, že v ČR na to firmy nejsou v těchto oblastech dobře, co by pro zlepšení měly udělat? Jak zní vaše rada?
Podle našeho názoru by měli manažeři českých firem věnovat více času osvědčeným metodám z oblasti operational excellence (provozní efektivity), jako jsou např. metody Lean managementu. Dalším důležitým faktorem je to, že musí začít vnímat zefektivňování a optimalizaci jako kontinuální a nikdy nekončící proces.

Jak se dařilo vaší společnosti v roce 2014? Které faktory vaše výsledky nejvíce ovlivnily?
V průběhu roku 2014 vzrostl náš obrat o 40 %. Pokud se díváme na výsledky hospodaření v oblasti Lean, patříme na českém trhu mezi absolutní špičku.
Jedním z hlavních důvodů bylo vysoké využití našeho vzdělávacího a simulačního střediska Lean Fabrika, které jsme otevřeli v průběhu roku 2013 a kde v současné době k oblasti Lean managementu přidáváme tréninkové moduly zaměřené na Průmysl 4.0.

A jaký je výhled očekávaných výsledků na rok 2015? Lze to odhadnout už podle prvního čtvrtletí?
Pokud vycházíme ze současného počtu projektů a objednané kapacity v naší Lean Fabrice, očekáváme v roce 2015 pozitivní hospodářský výsledek na stejné úrovni  jako v roce 2014.

Ve kterých odvětvích se vám loni dařilo nejvíce – a na které obory se soustředíte v letošním roce?

Většina našich příjmů v roce 2014 byla spojena s projekty v oblasti mechanické výroby a montáže. V letošním roce jsme se začali kromě výše uvedených oblastí zaměřovat i na oblast Průmyslu 4.0, retail a bankovní sektor.

*****

"Většina našich příjmů v roce 2014 byla spojena s projekty v oblasti mechanické výroby a montáže. V letošním roce jsme se začali kromě těchto oblastí zaměřovat i na oblast Průmyslu 4.0, retail a bankovní sektor."

*****

Která z vašich zakázek v poslední době byla nejzajímavější / nejpřínosnější / nejúspěšnější?

Za zmínku stojí zajímavé projekty v oblasti automotive a leteckého průmyslu, ale i zajímavý projekt tvorby globální strategie, realizovaný ve Švýcarsku, Malajsii a Rumunsku. Velmi zajímavým projektem s ohledem na dosahované výsledky byla rovněž optimalizace výroby ve společnosti Schindler eskalátory.

Budete letos přibírat nové zaměstnance?
Ano, v průběhu roku 2015 plánujeme rozšíření našeho týmu konzultantů. Rádi bychom rozšířili náš tým o kolegy s kompetencí 6 Sigma a zejména Průmyslu 4.0.

Co je důvodem vašeho partnerství projektu ČNOPK Téma roku 2015 – Průmysl 4.0 rEvoluce probíhá?

Naší ambicí je stát se centrem pro oblast Průmyslu 4.0, kde se budou moci naši zákazníci vzdělávat a čerpat z osvědčených zkušeností s novými obchodními modely, kde mohou vytvořit řadu prakticky využitelných synergií. ČNOPK vnímáme jako seriózního partnera, který jako jeden z mála subjektů působících na českém území dostatečně vnímá význam tématu Průmysl 4.0.

Jak se na uvedeném projektu budete podílet? Chystáte nějaké akce během roku?
Počítáme s tím, že v našem středisku zorganizujeme akci speciálně zaměřenou na Průmysl 4.0. Spolu s tím budou probíhat školení věnovaná tomuto tématu, obsahující kromě teoretického základu i simulace a praktické ukázky.

Spolupracujete také s nějakými vysokými školami?

Ano. Jsme v kontaktu s řadou technických vysokých škol. V průběhu minulého roku jsme realizovali několik vybraných přednášek pro studenty vyšších ročníků na téma štíhlé výroby. Snažíme se nabízet studentům aktuální témata pro diplomové a bakalářské práce, která zajímají naše zákazníky. Nejlepším studentům pak nabízíme možnost praxe nebo dlouhodobější spolupráci.

Jak vidíte budoucnost českého průmyslu, jeho efektivity a produktivity? Podaří se mu více uspět v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy?

Jsem optimista. Pokud si naši manažeři uvědomí, že neustálé zvyšování efektivity a produktivity je v současné době nezbytností, bez které se žádný podnik neuplatní v tvrdé globální konkurenci, bude Česká republika pro naše západní sousedy dostatečně zajímavou variantou jak z pohledu nákladů, tak z pohledu kvality.

*****

Robert Beňačka vede českou pobočku ROI Management Consulting od roku 2010. Svoji kariéru začínal v roce 1978 jako manažer v Kovoprojektu Bratislava, deset let pracoval pro kanadskou společnost Magna, která se zaměřuje na dodávku komponentů pro automobilový průmysl. Od roku 1997 do roku 1999 pracoval v Německu pro společnost Baan, následně pro Fujitsu a další dva roky v Kanadě pro Bearingpoint. Více než sedm let řídil poradenskou společnost amotIQ.

*****

  

Zdroj článku: ČIANEWS