Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Úspěšný rozvoj společnosti ROI v Česku

Praha, 27. května 2015 - ROI Management Consulting zaznamenala v loňském roce významný úspěch - obrat společnosti vzrostl o 40 %. Jedním z hlavních důvodů bylo vysoké využití vzdělávacího a simulačního střediska Lean Fabrika otevřeného v roce 2013. V rozhovoru pro ČIANEWS to uvedl předseda představenstva Robert Beňačka s tím, že zde ROI nyní k Lean managementu přidává tréninkové moduly zaměřené na Průmysl 4.0, k jehož partnerům patří.

 

Zaměřujete se na efektivitu a produktivitu – o kolik tyto ukazatele dokážete zlepšit, když se firma řídí vašimi radami?
Obecně můžeme říci, že vždy dosahujeme zlepšení v dané oblasti ve výši od 10 do 70 %. To závisí na oblasti a samozřejmě na úrovni zákazníka. Často nás ale překvapí, že u zákazníků, kteří jsou ve svém oboru absolutní špičkou, dokážeme v rámci Kaizen workshopů zlepšit ukazatele jako např. procesní čas o více než 50 %.

Jak měříte tyto ukazatele – jsou k tomu třeba nějaké speciální IT nástroje? Jak vůbec IT může pomoci při zlepšování efektivity a produktivity?
Vždy se snažíme o to, aby byly měřené výsledky okamžitě k dispozici pracovníkům ve výrobě. Z tohoto důvodu u ukazatelů, jako jsou průběžná doba, čas cyklu nebo čas seřízení, upřednostňujeme měření prováděné přímo v „Gembě“, tedy ve výrobě.

Tvrdíte, že v ČR na to firmy nejsou v těchto oblastech dobře, co by pro zlepšení měly udělat? Jak zní vaše rada?
Podle našeho názoru by měli manažeři českých firem věnovat více času osvědčeným metodám z oblasti operational excellence (provozní efektivity), jako jsou např. metody Lean managementu. Dalším důležitým faktorem je to, že musí začít vnímat zefektivňování a optimalizaci jako kontinuální a nikdy nekončící proces.

Jak se dařilo vaší společnosti v roce 2014? Které faktory vaše výsledky nejvíce ovlivnily?
V průběhu roku 2014 vzrostl náš obrat o 40 %. Pokud se díváme na výsledky hospodaření v oblasti Lean, patříme na českém trhu mezi absolutní špičku.
Jedním z hlavních důvodů bylo vysoké využití našeho vzdělávacího a simulačního střediska Lean Fabrika, které jsme otevřeli v průběhu roku 2013 a kde v současné době k oblasti Lean managementu přidáváme tréninkové moduly zaměřené na Průmysl 4.0.

A jaký je výhled očekávaných výsledků na rok 2015? Lze to odhadnout už podle prvního čtvrtletí?
Pokud vycházíme ze současného počtu projektů a objednané kapacity v naší Lean Fabrice, očekáváme v roce 2015 pozitivní hospodářský výsledek na stejné úrovni  jako v roce 2014.

Ve kterých odvětvích se vám loni dařilo nejvíce – a na které obory se soustředíte v letošním roce?

Většina našich příjmů v roce 2014 byla spojena s projekty v oblasti mechanické výroby a montáže. V letošním roce jsme se začali kromě výše uvedených oblastí zaměřovat i na oblast Průmyslu 4.0, retail a bankovní sektor.

*****

"Většina našich příjmů v roce 2014 byla spojena s projekty v oblasti mechanické výroby a montáže. V letošním roce jsme se začali kromě těchto oblastí zaměřovat i na oblast Průmyslu 4.0, retail a bankovní sektor."

*****

Která z vašich zakázek v poslední době byla nejzajímavější / nejpřínosnější / nejúspěšnější?

Za zmínku stojí zajímavé projekty v oblasti automotive a leteckého průmyslu, ale i zajímavý projekt tvorby globální strategie, realizovaný ve Švýcarsku, Malajsii a Rumunsku. Velmi zajímavým projektem s ohledem na dosahované výsledky byla rovněž optimalizace výroby ve společnosti Schindler eskalátory.

Budete letos přibírat nové zaměstnance?
Ano, v průběhu roku 2015 plánujeme rozšíření našeho týmu konzultantů. Rádi bychom rozšířili náš tým o kolegy s kompetencí 6 Sigma a zejména Průmyslu 4.0.

Co je důvodem vašeho partnerství projektu ČNOPK Téma roku 2015 – Průmysl 4.0 rEvoluce probíhá?

Naší ambicí je stát se centrem pro oblast Průmyslu 4.0, kde se budou moci naši zákazníci vzdělávat a čerpat z osvědčených zkušeností s novými obchodními modely, kde mohou vytvořit řadu prakticky využitelných synergií. ČNOPK vnímáme jako seriózního partnera, který jako jeden z mála subjektů působících na českém území dostatečně vnímá význam tématu Průmysl 4.0.

Jak se na uvedeném projektu budete podílet? Chystáte nějaké akce během roku?
Počítáme s tím, že v našem středisku zorganizujeme akci speciálně zaměřenou na Průmysl 4.0. Spolu s tím budou probíhat školení věnovaná tomuto tématu, obsahující kromě teoretického základu i simulace a praktické ukázky.

Spolupracujete také s nějakými vysokými školami?

Ano. Jsme v kontaktu s řadou technických vysokých škol. V průběhu minulého roku jsme realizovali několik vybraných přednášek pro studenty vyšších ročníků na téma štíhlé výroby. Snažíme se nabízet studentům aktuální témata pro diplomové a bakalářské práce, která zajímají naše zákazníky. Nejlepším studentům pak nabízíme možnost praxe nebo dlouhodobější spolupráci.

Jak vidíte budoucnost českého průmyslu, jeho efektivity a produktivity? Podaří se mu více uspět v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy?

Jsem optimista. Pokud si naši manažeři uvědomí, že neustálé zvyšování efektivity a produktivity je v současné době nezbytností, bez které se žádný podnik neuplatní v tvrdé globální konkurenci, bude Česká republika pro naše západní sousedy dostatečně zajímavou variantou jak z pohledu nákladů, tak z pohledu kvality.

*****

Robert Beňačka vede českou pobočku ROI Management Consulting od roku 2010. Svoji kariéru začínal v roce 1978 jako manažer v Kovoprojektu Bratislava, deset let pracoval pro kanadskou společnost Magna, která se zaměřuje na dodávku komponentů pro automobilový průmysl. Od roku 1997 do roku 1999 pracoval v Německu pro společnost Baan, následně pro Fujitsu a další dva roky v Kanadě pro Bearingpoint. Více než sedm let řídil poradenskou společnost amotIQ.

*****

  

Zdroj článku: ČIANEWS