Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
Over many years of collaboration, we have come to know and appreciate ROI. One of ROI’s strengths lies in its process expertise, which comes from broad consulting know-how. ROI consultants are well trained and uncomplicated. Decisive for success is the savvy combination of process consulting and expert IT knowledge.
F. Peter Mitterbauer, Manager, Sales & Marketing, Miba Friction Group

Iluze 4.0

Interpretace a porozumění Industrie 4.0 v České Republice cirka po 6 letech je stále sporná, co to firmám přináší, co bere? Kde jsou u nás ty chytré továrny „zítřka“, demonstrující davy nezaměstnaných dělníků, kybernetické systémy, robotizace, automatizace, big data, cloudy, internet věcí, které nám do výroby přinesly jednoduše řiditelné a kontrolovatelné procesy? Kde vidíme ty automatické linky, ze kterých nám sami od sebe vypadávají bezchybné výrobky, za zlomek ceny těch současných?


Mantrou a svatým grálem posledních let je pojem robotizace výrobních procesů. Když se na danou technologii robot hodí, firmy jej obvykle zakoupí z důvodu stability procesu, popř. z důvodu technologie výroby (hmotnost, vysoké teploty, hluk, rizika, atd.). Ne na všechny procesy je vhodné využití robotů, které jsou zde již desetiletí. Variantní automatizace někdy neumožňuje robota jednoduše umístit k lince. Stability a efektivity procesu je nutné nejprve docílit bez robotů a automatizace, zároveň je potřeba docílit čistoty a relevantnosti dat. To už ovšem výrobci robotů a softwarové společnosti marketingově nepublikují.


Pojem Industrie 4.0 byl definován jako ochrana „německých pracovníků“ a jejich míst. Tzn. pro země s vysokými mzdami. Návratnost investice však vůbec nedává smysl pro nízkonákladové země. Tou prozatím ČR stále zůstává! Pokud ale někde začít, tak je to stabilizací a optimalizací procesů výroby, rozvojem intelektuálního kapitálu firmy.


Vždy je potřebné zohlednit jednotlivé technologie Industrie 4.0, ale méně se už hovoří o celkové aplikační architektuře, pro podporu automatizace firemních procesů. Tak jako v minulosti CIM či ERP, nám IoT evokuje příslib jednoduchého řešení. IoT je závislé od polohy supply chainu. Musíme se dále zamyslet nad digitalizací finálního produktu, jako příklad firmy s OEM výrobce traktorů Claas. Ten nám může zvýšit přidanou hodnotu, za kterou je zákazník ochotný si připlatit. Zvýšit produktivitu a efektivitu výroby, predikovat údržbu, určit operace, splnit kvalitu. Toto jsou nosné pilíře, na kterých lze stavět vizi a strategii výrobní firmy.


Nízká úroveň nezaměstnanosti v ČR, k tomu stále vyšší míra fluktuace domácích pracovníků a stále se zvyšující podíl zahraničních pracovníků, musí mít řešení. ROI vidí cestu v IoT digitalizaci procesů. Na základě 30 leté zkušenosti s účastí v globálních projektech ve výrobních firmách a v Supply chain managementu, vidíme potenciál v pochopení a optimalizaci procesů. V jejich vizualizaci, sladění a stabilizaci.


ROI ve svém školícím centru nabízí praktické workshopy, školení a simulace výroby s aplikací prvků IoT. Z nabídky ROI školení jsou témata 4.0 např. Lean Digital Twin, IoT Motion Box, Machine Learning, IoT Push/Pull 4.0, IoT Supermarket, IoT OEE monitoring a další. Tato školení nejenom zvyšují znalosti účastníků v oblasti IoT a Industrie 4.0, ale pomáhají budovat vizi a upřesnit nutné kroky pro dosažení stabilních, optimálních, předvídatelných procesů, což by mělo byt současným cílem Industrie 4.0.


Ing. František Oudes,

ROI Senior Consultant