Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
In the project, ROI showed its expertise in impressive fashion in the customer order-based production of small lot sizes. The project managers understood very well how to take up and include ideas from the team without at the same time losing sight of the sought-after overall solution.
Dr. Josef Auernig, Director Plant Vienna, HOERBIGER Ventilwerke

Iluze 4.0

Interpretace a porozumění Industrie 4.0 v České Republice cirka po 6 letech je stále sporná, co to firmám přináší, co bere? Kde jsou u nás ty chytré továrny „zítřka“, demonstrující davy nezaměstnaných dělníků, kybernetické systémy, robotizace, automatizace, big data, cloudy, internet věcí, které nám do výroby přinesly jednoduše řiditelné a kontrolovatelné procesy? Kde vidíme ty automatické linky, ze kterých nám sami od sebe vypadávají bezchybné výrobky, za zlomek ceny těch současných?


Mantrou a svatým grálem posledních let je pojem robotizace výrobních procesů. Když se na danou technologii robot hodí, firmy jej obvykle zakoupí z důvodu stability procesu, popř. z důvodu technologie výroby (hmotnost, vysoké teploty, hluk, rizika, atd.). Ne na všechny procesy je vhodné využití robotů, které jsou zde již desetiletí. Variantní automatizace někdy neumožňuje robota jednoduše umístit k lince. Stability a efektivity procesu je nutné nejprve docílit bez robotů a automatizace, zároveň je potřeba docílit čistoty a relevantnosti dat. To už ovšem výrobci robotů a softwarové společnosti marketingově nepublikují.


Pojem Industrie 4.0 byl definován jako ochrana „německých pracovníků“ a jejich míst. Tzn. pro země s vysokými mzdami. Návratnost investice však vůbec nedává smysl pro nízkonákladové země. Tou prozatím ČR stále zůstává! Pokud ale někde začít, tak je to stabilizací a optimalizací procesů výroby, rozvojem intelektuálního kapitálu firmy.


Vždy je potřebné zohlednit jednotlivé technologie Industrie 4.0, ale méně se už hovoří o celkové aplikační architektuře, pro podporu automatizace firemních procesů. Tak jako v minulosti CIM či ERP, nám IoT evokuje příslib jednoduchého řešení. IoT je závislé od polohy supply chainu. Musíme se dále zamyslet nad digitalizací finálního produktu, jako příklad firmy s OEM výrobce traktorů Claas. Ten nám může zvýšit přidanou hodnotu, za kterou je zákazník ochotný si připlatit. Zvýšit produktivitu a efektivitu výroby, predikovat údržbu, určit operace, splnit kvalitu. Toto jsou nosné pilíře, na kterých lze stavět vizi a strategii výrobní firmy.


Nízká úroveň nezaměstnanosti v ČR, k tomu stále vyšší míra fluktuace domácích pracovníků a stále se zvyšující podíl zahraničních pracovníků, musí mít řešení. ROI vidí cestu v IoT digitalizaci procesů. Na základě 30 leté zkušenosti s účastí v globálních projektech ve výrobních firmách a v Supply chain managementu, vidíme potenciál v pochopení a optimalizaci procesů. V jejich vizualizaci, sladění a stabilizaci.


ROI ve svém školícím centru nabízí praktické workshopy, školení a simulace výroby s aplikací prvků IoT. Z nabídky ROI školení jsou témata 4.0 např. Lean Digital Twin, IoT Motion Box, Machine Learning, IoT Push/Pull 4.0, IoT Supermarket, IoT OEE monitoring a další. Tato školení nejenom zvyšují znalosti účastníků v oblasti IoT a Industrie 4.0, ale pomáhají budovat vizi a upřesnit nutné kroky pro dosažení stabilních, optimálních, předvídatelných procesů, což by mělo byt současným cílem Industrie 4.0.


Ing. František Oudes,

ROI Senior Consultant