Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
The skilled, active support provided by the ROI team made the location search decidedly shorter and more secure.
Thomas Mair, Business Unit Head, Carcoustics International

Industry 4.0 IoT Iniciatives

Průmysl 4.0 / Industry 4.0 je aktuálním trendem, v této IoT sekci jsou soustředěny zajímavé články, týkající se oblasti IoT a Průmysl 4.0