Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
In project work, ROI consultants quickly got into the details of operation and diligently saw to the development of a long-term approach. That made a believer of everyone.”
Thomas Langer, Project Head, Premium AEROTEC

Industry 4.0 IoT Iniciatives

Průmysl 4.0 / Industry 4.0 je aktuálním trendem, v této IoT sekci jsou soustředěny zajímavé články, týkající se oblasti IoT a Průmysl 4.0