Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
In the project, ROI showed its expertise in impressive fashion in the customer order-based production of small lot sizes. The project managers understood very well how to take up and include ideas from the team without at the same time losing sight of the sought-after overall solution.
Dr. Josef Auernig, Director Plant Vienna, HOERBIGER Ventilwerke

Arduino platforma a IoT

V Lean FAB vytváříme dynamické zkušební prostředí pro systémy IoT - Testbeds. Nedílnou součástí jsou platformy Arduino. Co přesně se skrývá pod tímto názvem? Jaká je jejich historie?

Arduino je open-source platforma založená na mikrokontrolerech ATMega od firmy Atmel a grafickém vývojovém prostředí, které vychází z prostředí Wiring (podobný projekt jako Arduino, tedy deska s mikrokontrolerem a IDE) a Processing (prostředí pro výuku programování). Arduino může být použito k vytváření samostatných interaktivních zapojení nebo může být připojeno k software na počítači (např. Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider). Momentálně lze koupit verze, které jsou už zkompletované; schéma a návrh plošného spoje je dostupný pro ty, kteří si chtějí postavit Arduino sami. Projekt Arduino získal ocenění v kategorii digitálních komunit na Prix Ars Electronica 2006.

Nyní stručně o historii této open source platformy: projekt Arduino vznikl v roce 2005 v Itálii ve městě Ivrea. Vedoucí projektu Arduino se snažili vytvořit jednoduchou prototypovou platformu pro studenty a poskytnout jim tak levný a snadný způsob, jak vytvořit zařízení, která interagují s okolním prostředím pomocí senzorů a dalších prvků. Arduino například umožňuje vytvoření termostatů, detektorů pohybu nebo i jednoduchých robotů. Tuto platformu si rychle oblíbili jak začátečníci v IT oblasti, tak i profesionálové. Projekt zaznamenal velký úspěch a později začaly vznikat jeho další, novější verze. Je odhadováno, že v polovině roku 2011, bylo vyrobeno více než 300 000 Arduino platforem a v roce 2013 jich bylo již 700 000 kusů.

Arduino platformy vyrábí italská firma Smart Projects, přičemž některé základní desky s označením Arduino byly navrženy americkou společností SparkFun Electronics. Do června roku 2015 bylo zatím vytvořeno šestnáct verzí hardwaru Arduino. Zatím poslední dvě verze Arduino desky - Yun a Uno - nyní používáme v naší Lean FAB. Rozdíl mezi oběma platformami je to, že novější Yun již v sobě obsahuje zabudovaný přijímač Wi-Fi a vstup USB.

Arduino a desky kompatibilní s Arduinem mohou používat "štíty" (shields), které se dají zapojit do normálně dodávaných Arduino platforem. Štít může poskytnout ovládací prvky motoru, GPS, Ethernet, LCD displej nebo tzv. breadboarding (Prototyping). Štíty také mohou být vytvořeny vlastnoručně – svépomocí.

A jak vlastně vznikl název této platformy? Zakladatelé Massimo Banzi a David Cuartielles projekt pojmenovali po Arduinovi Ivrejském, významné historické postavě města.

Integrované vývojové prostředí Arduino (IDE) je multiplatformní software napsaný v jazyce Java, přičemž je odvozeno z IDE pro programovací jazyk Processing a vývojovou platformu Wiring. Arduino je navrženo tak, aby vytvářelo uživatelsky přívětivé programovací prostředí pro nováčky v oblasti IT. IDE prostředí obsahuje editor kódu s funkcemi, jako je zvýraznění syntaxe a automatické odsazení, a je také schopno sestavování a nahrávání programů k desce pomocí jediného kliknutí. Program nebo kód napsaný pro Arduino se nazývá skeč (sketch). Arduino programy jsou psány v jazyce C nebo C ++. Arduino IDE je dodáván se softwarovou knihovnou s názvem "Wiring" (od původního projektu Wiring), který usnadňuje mnoho vstupních / výstupních operací. Uživateli stačí definovat dvě funkce, s pomocí nichž vytvoří vlastní výkonný program. Typický první program pro Arduino platformu je, že bliká LED dioda.

Využití platforem Arduino skrývá značný potenciál do budoucna, je proto důležité s nimi pracovat a nechat se inspirovat při jejich dalším vývoji. Tyto platformy jsou totiž významnými nositeli technologie umožňující IoT – Industry of Things. Školicí středisko Lean FAB v současné době nabízí tři školení zaměřená na tuto tématiku:
•    IoT Technologie
•    IoT Modely
•    Pokročilý Push/Pull

Přijďte si do našeho školicího centra na vlastní kůži vyzkoušet technologie 21. století a zažijte možnosti Industry of Things v jejich plném rozsahu.
Pro více informací o open source platformě Arduino klikněte zde


Fotogalerie z Lean FAB: