Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
With the successful conclusion of this project, not only did we set the course for profitable growth in a very challenging market environment, but we also showed that competitive production is possible in the long term in Western Europe as well.
Dirk Schulte, Senior Vice President, HASCO Hasenclever GmbH + Co KG

Podpůrné platformy

Průmysl 4.0 je bez rozporu o německé výrobní politice. Dle Plaftormy Průmysl 4.0 je: „Hlavním cílem Průmyslu 4.0 zabezpečit udržitelnou kompetitivní výhodu německé výrobní základny. Na jednu stranu je naší povinností vytrénovat německý průmysl k tvorbě a instalaci CPS, na straně druhé je třeba zůstat celosvětově konkurenceschopnými.“


Avšak pohled Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum je, že: „Německo sedí na vrcholu světového obchodu se svými výzkumnými produkty – a zejména high-tech zbožím, jako jsou stroje, tovární inženýrství, automobily a medicínské technologie. Spolková vláda nejen že zabezpečuje aktuálnost této tématiky, ale též pomocí efektivní podpory inovací, umožňuje uskutečnění samotné plánované budoucnosti. Měli bychom se tam dostat, mimo jiné, díky futuristickému projektu Průmysl 4.0.“


Při zavádění nejnovějších digitálních technologií do výroby a distribuce, projekt Průmysl 4.0 má za cíl představit německé korporátní sféře nové skutečnosti z oblasti high-tech.


Motivace skrytá za IIC je jiná. Pět velkých společností, které založily konsorcium, zahrnují svět telekomunikací, správy dat a výroby – zejména co se týče integrace lidí, strojů a dat. Misí IIC je umožnit a urychlit osvojení internetu v jakémkoli typu podnikového procesu nebo výroby. Společnosti se spojily, protože zjistily, že sdílením nejlepších praktik mohou pouze získat. Jednat sám za sebe by bylo drahé a mohlo by to znásobit náročnost.


Jejich klíčovým zaměřením je interoperabilita produktů a technologií a tzv. testbedy, představující platformy pro vytváření experimentů na opakující se bázi, za použití teorií, stejně jako dat a výsledků testů. Příklady zahrnují Track & Trace (sledování lokalizace a zneužití nástrojů pro zabránění zranění), Microgrid (flexibilita analytických nástrojů v reálném čase pro zvýšení efektivity ve tvorbě energie, zejména v rámci obnovitelných zdrojů), a INFINITE (dynamická rekonfigurace sítě bez potřeby změny hardware a získání konektivity přes více přístupových bodů).

Zdroj: MAPI Foundation