Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU

Top Themes

Video
Přihlášení

Koncept Lean FAB

vychází ze zkušeností v mezinárodních projektech za posledních 30 let, primárně orientovaných na témata štíhlá výroba, štíhlý vývoj, restrukturalizace, snížení nákladů a implementace SCM.

Na základě těchto zkušeností byl navržen a postaven obsah školení se zaměřením na pochopení LEAN filozofie, představení LEAN metod a nástrojů, jakými jsou 5S, SMED, VSM (Value Stream Mapping), ale i filozofie KAIZEN, strategický koncept Průmysl 4.0 a mnoho dalších.

Ve školícím centru poblíž Prahy o rozloze 500m2 nabízíme jak školení standardní, tak i ta specificky přizpůsobená požadavkům konkrétního zákazníka. Velice rádi Vám nabídneme školení, které obsahem a délkou trvání přesně odpovídá Vašim potřebám.

Nedílnou součástí každého našeho školení je praktická simulace, během níž si účastníci kurzu vyzkouší na vlastní kůži nově nabyté znalosti různých metod a technik. V Lean FAB simulujeme procesy ve čtyřech úrovních abstrakce. Od nejjednodušší „5S simulace“ až po nejsložitější „montáž nákladních automobilů“. Tento přístup, který používá různé úrovně abstrakce, umožňuje účastníkům si uvědomit funkce jednotlivých Lean nástrojů, a tedy použití VSM, Shopfloor managementu nebo 5S se neprovádí v jednom vykonstruovaném příkladu, ale v různých vzájemně odlišných procesech. To podporuje upevnění jistoty účastníků při používání daného nástroje.

Typické školení obsahuje 40 – 80 % praktické simulace.  Již Jan Amos Komenský prosazoval filozofii „Škola hrou“, která maximalizuje efektivitu zapamatování si nových informací. Je třeba prokázáno, že pokud aktivně simulujeme nějakou činnost, tak si zapamatujeme až 90 % z toho, co během této doby říkáme a děláme. Tuto skutečnost dokládá i tzv. Pyramida učení.
 

Zásadní výhodou těchto simulací je, že umožňují účastníkům intenzivní prožití Lean procesů a to bez rušivých vlivů denního operativního byznysu. Vzhledem k tomu, že simulace pouze zjednodušeně reprezentuje výrobní procesy, chyby mají jen malý dopad. To znamená, že účastníkům je umožněno nejenom zkoušet jak by to mělo být, ale také co se stane, pokud je vytvořena nějaká chyba.

Naše simulace jsou obohaceny pomocí 3D technologií. Účastníci pochopí, že zvýšení efektivity, resp. úspory, v rozsahu 30 – 80 % nejsou pouhou teorií, ale lze jich reálně dosáhnout. Celý proces výuky je podpořen 3D technologiemi, a to nejen při tvorbě LCA (Low Cost Automation), ale i při tvorbě výukových předmětů a nástrojů.

Všechna školení konfrontují push/pull a ERP. Rozdíl se pro každého účastníka stává očividným, přičemž jsou zdůrazněny výhody a nevýhody obou systémů. Konfrontací ERP systémů ukazujeme, jakým způsobem, resp. kudy se dostane do výroby muda. Od tvorby technologických postupů až po definici výrobních dávek.

Sandbox. Účastníci školení posledních dvou let si natolik oblíbili prostředí, resp. metodiku, že se vracejí do Lean FAB se svými konkrétními problémy. My následně vytváříme simulace na míru jejich požadavků.

Fotogalerie ze simulací: