Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI is just the right partner for our company. We jumped into the methodology of manufacturing with both feet. This wouldn’t have been possible without the consultants' detailed know-how about tool manufacture and their multifaceted experience in production. Equally essential to the success of the project was that the consultants worked in a way that was collegial and open. As a result, the enthusiasm can be seen in the entire team, and not just in management.
Julia Esterer,Geschäftsführerin Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. Fahrzeugbauten und Anlagen KG

IoT: Průmysl 4.0 vs. Industriální internet

Průmysl po celém světě začíná zjišťovat, že je nutná integrace internetu kvůli zvětšujícímu se množství dat a stále rychlejším procesům. Všechny tyto inovace otřásají základy standardních výrobních a distribučních technik. Nehmotné (software a procesy) a hmotné (hardware, výrobní aktiva) prostředky se kombinují, aby zformovaly „kyber-fyzické systémy“ (CPS). CPS je softwarový koncept s německými základy, který je včleněn do hardwaru, přičemž je využita adaptivní logika přenášená přes internet. Při rozšíření této představy od jednoho zařízení skrz výrobu, design a distribuční procesy vznikne síť zařízení propojených v komplexním CPS.  

Umožnění zvratu
Rychlý vzestup inovací vyvolává obavy napříč účastníky trhu – strach z toho, že budou zaostávat za konkurencí. Nadpis otevřeného dopisu, který napsal CEO nakladatelství Axel Springer členu představenstva Googlu, hovoří za vše: „Proč se obávat Googlu?” Možná tím chtěl říct, že mnoho společností se obává technologické změny, která vyvstává z nových digitálních aplikací. Mimo to je trh narušen tím, co tyto technologie mají společné, že zaměřují myšlení na potřebu učit se a na příjímání nových výzev, které jsou určovány podle současného stavu.

Šílené tempo změn přinutilo vlády stejně jako soukromý sektor tato narušení povolit a tolerovat. V této studii srovnávám nejvíce robustní Evropský projekt - německý Průmysl 4.0, který je přibližným ekvivalentem Industriálního internetu, který byl navržen Industrial Internet Consortium (IIC). V ostatních zemí jsou podobné projekty jako například Smart Factory v Nizozemsku, Usine du Futur ve Francii, High Value Manufacturing Catapult ve Velké Británii a Fabbrica del Futuro v Itálii.

Definování Průmyslu 4.0 a Industriálního internetu
Koncept Průmysl 4.0 popisuje decentralizovaný výrobní řetězec, který se rozpíná od designu přes dodavatelský řetězec, výrobu, distribuci a zákaznický servis. Tyto CPS zaměstnávají softwarově a internetově propojené stroje, které komunikují v reálném čase, aby snížily počty chyb a zvýšily efektivnost. Industriální internet zahrnuje zhruba ty stejné procesy, až na to, že jeho rozsah sahá až za výrobu.

Podstata obou přístupů je, že stroje, analytika a lidé jsou vzájemně propojeni. Z tohoto důvodu Industrial Internet Consortium (jehož je společnost ROI Management Consulting členem) přišlo s pojmenováním Industriální internetový systém (Industrial Internet System – IIS)  - přibližný ekvivalent CPS. Tyto dva koncepty jsou o vyšší efektivnosti, integraci lidí se stroji a o spolehnutí se na neustálou analýzu dat. Na tomto místě je vhodné říci, že Průmysl 4.0 a Industriální internet jsou transatlantickými bratranci, i když odděleni jazykem, tradicemi a podnikovou kulturou. Avšak při bližším pohledu se tyto dva přístupy významně liší, přičemž některé rozdíly jsou pouhým okem méně zřejmé (viz níže tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 – Porovnání: Koncept Průmysl 4.0 a Industrial Internet Consortium


Zdroj: MAPI Foundation

Vznik obou přístupů
Německá vláda načrtla řadu podpůrných politik pro nové technologie v rámci tzv. High-Tech Strategie v roce 2006,  High-Tech Strategie 2020 z roku 2010 a High-Tech Strategie 2020 Akční Plán z roku 2012. Jeden z hlavních bodů posledně zmíněného byl koncept Průmysl 4.0. Projekt byl poté přidělen k Platformě Průmysl 4.0. Nicméně, vlastnictví pevně spočívá v rukou spolkové vlády, která zatím na zahájení projektu utratila přibližně 400 mil. €. Výzkum pro koncept Průmysl 4.0 bude trvat mnoho let a na konci roku 2016 by měly být dostupné první modely s vestavěnými aplikacemi. Výzvou je mít připravený všezahrnující proces k dalšímu rozšiřování do konce roku 2030.

General Electric, která poprvé představila pojem „Industriální internet“ jako zcela novou aplikaci, se v roce 2014 spojila s firmami AT&T, Cisco, Intel a IBM, aby společně založily Industrial Internet Consortium (IIC), neziskovou organizaci, která se stala studnicí idejí, testbedů, technologií a bezpečnosti práce v této oblasti. Dle dokumentu Fact Sheet,  IIC „katalyzuje a koordinuje priority, jež umožňují vznik Industriálního internetu v průmyslu a akademické a vládní sféře.“


Zdroj: MAPI Foundation