Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Video
Reference
ROI took an already productive team and made it even better! The collaboration was a lot of fun!
Brendan McCarthy, Head of Assembly, BMW HamsHall

Terminologie

Informace a vysvětlení jednotlivých témat školení Lean managementu nabízených

ve školicím a simulačním centru Lean FAB.